KONTAKT

                                                                                    GlobalindustriWelding s.r.o                                                                                                                                                            Cesta poľnohospodárov 8 , 971 01 Prievidza                                                                                                                          O:45431949  DIČ: 2022983336 DIČ SK 2022983336

                                           Bankové spojenie: SLSP a.s.IBAN SK 80 0900 0000 0051 6170 1564