KONTAKT

Globalindustriwelding s.r.o  Cesta poľnohospodárov 8 , 971 01 Prievidza                                


Bankové spojenie : ČSOB a.s  –  Číslo účtu : IBAN SK67 7500 0000 0040 2304 5904 

IČO:45431949     DIČ: 2022983336