KONTAKT

  • GlobalindustriWelding s.r.o Cesta poľnohospodárov 8 , 971 01 Prievidza
  • Budova BONAS s.r.o  1.poschodie               
  • IČO:45431949 
  • DIČ: 2022983336       
  • IČ DPH: 2022983336 
  •  Bankové spojenie: SLSP a.s. IBAN SK 80 0900 0000 0051 6170 1564
  • Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne vložka č.22723/R