KOMPONENTY Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV

Výrobky sú vyrobené z hliníkového stavebnicového systému item, ktorý  je ošetrený eloxovou povrchovou úpravou. Výhoda systému je v jeho modulárnosti. Ako plechy je možné použiť hliníkové dosky, nerezové dosky , ocelové platne s povrchovou úpravou podľa požiadavky alebo drevené dosky.

Štandardne používame kolieska veľkosti 50, 75,80,100 mm. Ktoré môžu byť vo vyhotovení, pevné, otočné-  nebrzdené, otočné- brzdené. Uchytenie na jednu alebo 4 skrutky  – podľa požiadavky.

Konce stavebnice a nevyužité drážky je možné zakryť krycími lištami  a krytkami.

Výrobky sú určené do prostredia , kde sa dbá na čistotu a estetiku.

V prípade regálov slúžiacich na uskladnenie  KLT prepraviek , je možné ich vybaviť valčekovými dráhami, pre ľahšiu manipuláciu v danom regály.

Obrázok č. 1 : Regál na malé KLT prepravky s valčekovými dráhami

Obrázok  č.2: Vozík so šíkmými pozícami na KLT

Obrázok č. 3 : Merací stôl s v prevedené – vrchná doska buk , police nerezový plech, konštrukcia item profily, nástenka perforovaný plech

 

Obrázok č. 4 : Vozík na KLT prepravky so zarážkou

Obrázok č. 5: Skrinka pod odvádzací počítač

Obrázok č. 6: Pracovný stôl s pridanými valčekovými dráhami