KONTAKT

 

logo-slovak

            Sídlo spoločnosti :

GlobalNetmedia s. r. o. Kvetová 469/26 972 44  , Kamenec pod Vtáčnikom

IČO: 45431949   DIČ: 2022983336  SK2022983336

Bankové spojenie : CSOB a.s

Číslo účtu : 4023045904/7500

IBAN :SK67 7500 0000 0040 2304 5904

              Kancelária spoločnosti :